مجموعه ورزشى هتل زيباى ويدا شامل استخر سرپوشيده، سونا، جكوزى و باشگاه بدن سازى با طراحى استاندارد و به كارگيرى تحهيزات مدرن، ساعاتى لذت بخش را در محيطى آرام براى شما فراهم خواهد كرد.